--> Skip to main content

Soal PTS UTS Bahasa Sunda Kelas 10 Semester 1

Soal PTS UTS Bahasa Sunda Kelas 10 Semester 1 adalah Contoh Soal PTS/UTS SMA/MA Bahasa Sunda Kelas 10, Materi Contoh Soal dan Kunci Jawaban PTS/UTS Bahasa Sunda Kelas 10 SMA/MA berikut ini sangat cocok bagi rekan Guru yang sedang mencari referensi Contoh Soal Plus Kunci Jawab PTS/UTS SMA/MA Bahasa Sunda Kelas 10
Soal PTS/UTS Kelas 10 SMA/MA Bahasa Sunda

Soal PTS/UTS Bahasa Sunda Kelas 10 SMA/MA Semester 1 merupakan Soal yang harus dibuat menjelang mid semester. Ujian tengah semester adalah ujian yang dilakukan oleh sekolah pada kurun waktu pertengahan semester yang digunakan sebagai tolak ukur daya serap materi oleh peserta didik selama rentan waktu tersebut.

Sebelum Pelaksanaan Ujian Tengah Semester dimulai maka hendaknya para rekan Guru menyediakan Materi Contoh Soal dan Kunci Jawab PTS/UTS Bahasa Sunda Kelas 10 Semester 1 yang nantinya akan digunakan sebagai bahan dalam membuat Soal PTS/UTS SMA/MA Kelas 10.

Untuk memberikan kemudahan pada rekan Guru maka kami menyediakan Contoh Soal PTS/UTS Bahasa Sunda Kelas 10 SMA/MA Semester 1 yang dapat didownload gratis dan dapat digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Soal Ujian Tengah Semester SMA/MA.

Contoh Soal Plus Kunci Jawab PTS/UTS Bahasa Sunda Kelas 10 Semester 1 berikut ini hanyalah sebagai bahan rujukan saja sehingga sangat disarankan bagi teman Guru agar melakukan edit sesuai dengan kebutuhan sekolah masing masing.

Download Contoh Soal PTS/UTS Kelas 10 Semester 1 SMA/MA Mapel Bahasa Sunda berikut ini memiliki latar belakang microsoft word sehingga akan memudahkan bapak dan ibu Guru dalam mengubah atau mengeditnya sesuai dengan gaya dan kebutuhan para tenaga pendidik sekalian

Soal PTS UTS Bahasa Sunda Kelas 10 Semester 1


Berikut ini kami berikan sedikit gambaran mengenai Contoh Soal Ujian (Ulangan) Tengah Semester Kelas 10 SMA Bahasa Sunda yang dapat bapak ibu Guru lihat preview singkatnya sebagai berikut

1. Bacaan nu mimiti di tarjamahkeun kana basa Sunda nyaéta bacaan nu asalna tina basa .....

2. Numutkeun ..... narjamahkeun téh kudu “geulis” jeung “satia”

3. Tarjamahan tina pribahasa “amis budi” nyaéta .....

4. Fungsi tarjamahan nyaéta .....

5. Kreatifitas dalam belajar merupakan salah satu hal yang penting

Tarjamahan basa Sunda tina kalimah di luhur nu merenah nyaéta .....

6. Tarjamahan tina pribahasa “dari mulut ke mulut” nyaéta .....
7. Cara sangkan urang ahli dina narjamahkeun kana basa Sunda nyaéta .....

8. Tarjamahan nyaeta karya hasil narjamahkeun tina basa séjén, atawa istilahna .....

9. Saha wae tokoh nu aya dina dongeng “Pamenta tilu rupa” .....

10. Saha nu nerjemahkeun novel “Saija” .....

11. Paribasa anu mangrupa tarjamahan tina basa Indonesia nyaéta .....

12. Kecap takwa mangrupa kecap serepan tina basa...

13. Paribasa indonesia "biar lambat asal selamat" hartina mirip jeung paribasa sunda .....

14. Dina carita sangkuriang kabeurangan, nu jadi bapak jeung indung sangkuriang nyaѐta .....

15. Carita sangkuriang mangrupa asal muasal .....

16. Baheula, di dinya téh tempat ngadu, ti mimiti ngadu kartu nepi ka ngadu hayam. Anu daratang ka dinya ngadon ngadu téh lolobana mah rampog, jawara, jeung tuan tanah. Kecap ngadu sarua hartina jeung .....

Untuk versi word lengkap Soal Penilaian Tengah Semester Kelas 10 SMA/MA Bahasa Sunda yang ada di atas dapat bapak dan ibu Guru Download pada link yang telah disediakan di bawah

Download Soal PTS/UTS Bahasa Sunda Kelas 10 Semester 1


Soal PTS/UTS Kelas 10 SMA/MA Bahasa Sunda Semester 1 dapat bapak dan ibu Guru Download melalui tautan di bawah ini
Soal PTS Bhs Sunda  DISINI
Jangan lupa bagikan informasi mengenai Soal PTS UTS Bahasa Sunda Kelas 10 Semester 1 ini ke sobat Guru anda agar bermanfaat. Dapatkan update soal UTS/PTS SMA/MA Kelas X-XI-XII langsung ke smartphone anda dengan mengikuti dapodikdasmen disini >> Follow.
BAGIKAN KE
Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar